สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. จำกัด เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556
  
สหกรณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลวันที่ 24 ก.ย.56
  
ออกพบปะสมาชิกคณะแพทยศาสตร์ 16-20 ก.ย.56
  
พิธีมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 วันศุกร์ที่ 23 ส.ค.2556
  
ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ บ้านบุไทร อ.วังน้ำเขียว วันเสาร์ที่ 27 - 28 ก.ค. 2556
  
สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมสอ.มข. จำกัด วันพุธที่ 17 ก.ค. 2556
  
ออกพบปะสมาชิกและบุคคลากร วิทยาเขตหนองคาย วันอังคารที่ 25 มิ.ย. 2556
  
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจร ณ สอ.ครูร้อยเอ็ด จำกัด วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2556
  
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2556 วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. 2556
  
โครงการรับมอบที่ดินโครงการเกื้อกูล เลค แอนด์ ปาร์ค วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556
  
<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next> Page 7/8