ประเพณีสงกรานต์ วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557
  
คณะกรรมการชุดที่ 34 ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดที่ 35 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
  
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557
  
ทำบุญสำนักงานใหม่ วันเสาร์ที่ 4 ม.ค. 57
  
อวยพรปีใหม่ 2557
  
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. จำกัด เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556
  
สหกรณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลวันที่ 24 ก.ย.56
  
ออกพบปะสมาชิกคณะแพทยศาสตร์ 16-20 ก.ย.56
  
พิธีมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 วันศุกร์ที่ 23 ส.ค.2556
  
ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ บ้านบุไทร อ.วังน้ำเขียว วันเสาร์ที่ 27 - 28 ก.ค. 2556
  
<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next> Page 7/9