ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค.57
  
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. จำกัด เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
  
ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาการเปรียญ และโรงครัว วัดทรงศิลา จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 27 ก.ย. 2557
  
ออกพบปะสมาชิกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 - 19 ก.ย. 2557
  
พิธีมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จ วันพุุธที่ 10 ก.ย. 2557
  
ออกพบปะสมาชิกที่วิทยาเขตหนองคาย วันอังคารที่ 2 ก.ย. 2557
  
ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 26 - 27 ก.ค. 2557
  
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอ.ครูจังหวัดอุดรธานี และ สอ.ครูจังหวัดหนองคาย วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557
  
พบปะสมาชิกที่สำนักงานอธิการบดี วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557
  
<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next> Page 6/9