ออกพบปะสมาชิกที่วิทยาเขตหนองคาย วันอังคารที่ 2 ก.ย. 2557
  
ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 26 - 27 ก.ค. 2557
  
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอ.ครูจังหวัดอุดรธานี และ สอ.ครูจังหวัดหนองคาย วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557
  
พบปะสมาชิกที่สำนักงานอธิการบดี วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557
  
ประเพณีสงกรานต์ วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557
  
คณะกรรมการชุดที่ 34 ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดที่ 35 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
  
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557
  
ทำบุญสำนักงานใหม่ วันเสาร์ที่ 4 ม.ค. 57
  
อวยพรปีใหม่ 2557
  
<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next> Page 6/8