ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2558
  
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2558
  
สหกรณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลวันที่ 24 ก.ย.58
  
ออกพบปะสมาชิกที่วิทยาเขตหนองคาย วันอังคารที่ 4 ส.ค. 2558
  
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก วันที่ 8-9 ส.ค. 2558
  
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558
  
ประเพณีสงกรานต์ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558
  
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ส่งมอบงาน คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
  
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.พ. 58
  
มอบกระเช้าปีใหม่ผู้บริหาร
  
<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next> Page 5/9