ทำบุญวันครบรอบ 39 ปี สอ.มข. จำกัด วันอังคารที่ 23 ก.พ. 59
  
คณะกรรมการชุดที่ 36 ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดที่ 37 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
  
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 23 ม.ค.59
  
อวยพรปีใหม่ 2559
  
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. จำกัด เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
  
ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2558
  
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2558
  
สหกรณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลวันที่ 24 ก.ย.58
  
ออกพบปะสมาชิกที่วิทยาเขตหนองคาย วันอังคารที่ 4 ส.ค. 2558
  
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก วันที่ 8-9 ส.ค. 2558
  
<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next> Page 4/8