สัมมนากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สอ.มข.จำกัด เรื่อง การบริการที่ดี และข้อบังคับ/ระเบียบที่ควรรู้ ณ ห้องประชุมเข้มแข็ง สีตะธนี วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 2559
  
ออกพบปะสมาชิกและบุคคลากร วิทยาเขตหนองคาย วันศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 2559
  
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559
  
เข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนการทำงานและการจัดทำระบบประเมินรายบุคคล วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
  
ประเพณีสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559
  
ทำบุญวันครบรอบ 39 ปี สอ.มข. จำกัด วันอังคารที่ 23 ก.พ. 59
  
คณะกรรมการชุดที่ 36 ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดที่ 37 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
  
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 23 ม.ค.59
  
อวยพรปีใหม่ 2559
  
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. จำกัด เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
  
<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next> Page 4/9