มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก วันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. 60
  
ทำบุญวันครบรอบ 40 ปี สอ.มข. จำกัด วันอังคารที่ 23 ก.พ. 60
  
งานเกษียณอายุ วันศุกร์ที่ 17 ก.พ.60
  
อวยพรปีใหม่ 2560
  
สหกรณ์จัดกิจกรรมให้สมาชิกส่งแบบตอบรับหนังยืนยันยอดหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น 1-30 พ.ย.59 เพื่อลุ้นรับรางวัล
  
โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร เขาใหญ่ ฟาร์มวิลเลจ ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 -21 ส.ค. 2559
  
พิธีมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 วันที่ 16 สิงหาคม 2559
  
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11 สิงหาคม 2559
  
ออกพบปะสมาชิกภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 - 29 ก.ค. 2559
  
จับสลากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 2559
  
<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next> Page 3/9