โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร เขาใหญ่ ฟาร์มวิลเลจ ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 -21 ส.ค. 2559
  
พิธีมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 วันที่ 16 สิงหาคม 2559
  
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11 สิงหาคม 2559
  
ออกพบปะสมาชิกภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 - 29 ก.ค. 2559
  
จับสลากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 2559
  
สัมมนากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สอ.มข.จำกัด เรื่อง การบริการที่ดี และข้อบังคับ/ระเบียบที่ควรรู้ ณ ห้องประชุมเข้มแข็ง สีตะธนี วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 2559
  
ออกพบปะสมาชิกและบุคคลากร วิทยาเขตหนองคาย วันศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 2559
  
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559
  
เข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนการทำงานและการจัดทำระบบประเมินรายบุคคล วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
  
ประเพณีสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559
  
<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next> Page 3/8