ร่วมแสดงความยินดีกับ สอ.มข. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2560
  
ศึกษาดูงานการกู้เงินฉุกเฉินด้วยระบบ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด วันที่ 8 ก.ย.60
  
เชิญชวนสมาชิกตอบกลับหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น เพื่อลุ้นรับของรางวัล 12 รางวัล ตั้งแต่ 16 - 30 พ.ย.60
  
พบปะสมาชิกและบุคลากร มข. วิทยาเขตหนองคาย และศึกษาดูงานสอ.เสมาธรรมจักรอุดร วันที่ 14 ก.ค.60
  
พบปะสมาชิกและบุคลากร มข. วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560
  
ถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
  
พิธีมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
  
ทอดผ้าป่า วัดพระธาตุเจดีย์สิริปุญญาราม บ้านหนองก้านเหลือง ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60
  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมาชิกสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์มข. อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 22-23 ก.ค. 60
  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัดและ สอ.ครูลำพูน จำกัด วันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. 60
  
<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next> Page 2/9