ถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
  
พิธีมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
  
ทอดผ้าป่า วัดพระธาตุเจดีย์สิริปุญญาราม บ้านหนองก้านเหลือง ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60
  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมาชิกสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์มข. อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 22-23 ก.ค. 60
  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัดและ สอ.ครูลำพูน จำกัด วันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. 60
  
มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก วันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. 60
  
ทำบุญวันครบรอบ 40 ปี สอ.มข. จำกัด วันอังคารที่ 23 ก.พ. 60
  
งานเกษียณอายุ วันศุกร์ที่ 17 ก.พ.60
  
อวยพรปีใหม่ 2560
  
สหกรณ์จัดกิจกรรมให้สมาชิกส่งแบบตอบรับหนังยืนยันยอดหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น 1-30 พ.ย.59 เพื่อลุ้นรับรางวัล
  
<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next> Page 2/8