ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด วันที่ 9 มี.ค. 61
  
ทำบุญสอ.มข. จำกัด ครบรอบ 41 ปี วันอังคารที่ 27 ก.พ. 61
  
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
  
อวยพรปีใหม่ 2561
  
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 พ.ย.2560
  
ร่วมแสดงความยินดีกับ สอ.มข. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2560
  
ศึกษาดูงานการกู้เงินฉุกเฉินด้วยระบบ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด วันที่ 8 ก.ย.60
  
เชิญชวนสมาชิกตอบกลับหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น เพื่อลุ้นรับของรางวัล 12 รางวัล ตั้งแต่ 16 - 30 พ.ย.60
  
พบปะสมาชิกและบุคลากร มข. วิทยาเขตหนองคาย และศึกษาดูงานสอ.เสมาธรรมจักรอุดร วันที่ 14 ก.ค.60
  
พบปะสมาชิกและบุคลากร มข. วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560
  
<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next> Page 1/8