ทอดผ้าป่าวัดทุ่งศรีสองเมือง ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม วันที่ 29-30 ก.ย.61
  
สหกรณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลวันที่ 24 ก.ย.61
  
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 วันที่ 18 ส.ค.61
  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เยี่ยมชมสอ.มข. วันที่ 10 ส.ค. 61
  
มอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 วันที่ 10 ส.ค. 61
  
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด วันที่ 9 มี.ค. 61
  
ทำบุญสอ.มข. จำกัด ครบรอบ 41 ปี วันอังคารที่ 27 ก.พ. 61
  
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
  
อวยพรปีใหม่ 2561
  
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 พ.ย.2560
  
<Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next> Page 1/9