สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมสอ.มข. จำกัด วันพุธที่ 17 ก.ค. 2556กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด