ทอดผ้าป่าวัดทุ่งศรีสองเมือง ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม วันที่ 29-30 ก.ย.61กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด