ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 วันที่ 18 ส.ค.61กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด