ถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยกลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด