ทอดผ้าป่า วัดพระธาตุเจดีย์สิริปุญญาราม
บ้านหนองก้านเหลือง ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด