ทำบุญวันครบรอบ 40 ปี สอ.มข. จำกัด วันอังคารที่ 23 ก.พ. 60กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด