งานเกษียณอายุ วันศุกร์ที่ 17 ก.พ.60กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด