เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 11 สิงหาคม 2559กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด