จับสลากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 2559กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด