ทำบุญวันครบรอบ 39 ปี สอ.มข. จำกัด วันอังคารที่ 23 ก.พ. 59กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด