ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2558กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด