ออกพบปะสมาชิกที่วิทยาเขตหนองคาย วันอังคารที่ 4 ส.ค. 2558กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด