ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก วันที่ 8-9 ส.ค. 2558กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด