ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาการเปรียญ และโรงครัว วัดทรงศิลา จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 27 ก.ย. 2557กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด