พิธีมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จ วันพุุธที่ 10 ก.ย. 2557กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด