ออกพบปะสมาชิกที่วิทยาเขตหนองคาย วันอังคารที่ 2 ก.ย. 2557กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด