ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 26 - 27 ก.ค. 2557กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด