ออกพบปะสมาชิกคณะแพทยศาสตร์ 16-20 ก.ย.56กลับไปดูภาพกิจกรรมทั้งหมด