ทอดผ้าป่าวัดทุ่งศรีสองเมือง ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม วันที่ 29-30 ก.ย.61
   
สหกรณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลวันที่ 24 ก.ย.61
   
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 วันที่ 18 ส.ค.61
   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เยี่ยมชมสอ.มข. วันที่ 10 ส.ค. 61
   
มอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 วันที่ 10 ส.ค. 61
   
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด วันที่ 9 มี.ค. 61
   
ทำบุญสอ.มข. จำกัด ครบรอบ 41 ปี วันอังคารที่ 27 ก.พ. 61
   
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
   
อวยพรปีใหม่ 2561
   
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/256 ณ ห้องประชุม ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 พ.ย.2560
   
ร่วมแสดงความยินดีกับ สอ.มข. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2560
   
เชิญชวนสมาชิกตอบกลับหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น เพื่อลุ้นรับของรางวัล 12 รางวัล ตั้งแต่ 16 - 30 พ.ย.60
   
พบปะสมาชิกและบุคลากร มข. วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560
   
ศึกษาดูงานการกู้เงินฉุกเฉินด้วยระบบ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
วันที่ 8 ก.ย.60
   
พบปะสมาชิกและบุคลากร มข. วิทยาเขตหนองคาย และศึกษาดูงานสอ.เสมาธรรมจักรอุดร วันที่ 14 ก.ค.60
   
ถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
   
พิธีมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
   
ทอดผ้าป่า วัดพระธาตุเจดีย์สิริปุญญาราม บ้านหนองก้านเหลือง ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60
   
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมาชิกสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์มข. อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 22-23 ก.ค. 60
   
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัดและ สอ.ครูลำพูน จำกัด
วันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. 60
   
มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก วันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. 60
   
ทำบุญวันครบรอบ 40 ปี สอ.มข. จำกัด วันอังคารที่ 23 ก.พ. 60
   
งานเกษียณอายุ วันศุกร์ที่ 17 ก.พ.60
   
อวยพรปีใหม่ 2560
   
สหกรณ์จัดกิจกรรมให้สมาชิกส่งแบบตอบรับหนังยืนยันยอดหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น 1-30 พ.ย.59 เพื่อลุ้นรับรางวัล
   
โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร เขาใหญ่ ฟาร์มวิลเลจ ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 20 -21 ส.ค. 2559
   
พิธีมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 วันที่ 16 สิงหาคม 2559
   
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11 สิงหาคม 2559
   
ออกพบปะสมาชิกภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 - 29 ก.ค. 2559
   
จับสลากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 2559
   
สัมมนากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สอ.มข.จำกัด
เรื่อง การบริการที่ดี และข้อบังคับ/ระเบียบที่ควรรู้
ณ ห้องประชุมเข้มแข็ง สีตะธนี วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 2559
   
ออกพบปะสมาชิกและบุคคลากร วิทยาเขตหนองคาย วันศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 2559
   
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559
   
เข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนการทำงานและการจัดทำระบบประเมินรายบุคคล วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
   
ประเพณีสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559
   
ทำบุญวันครบรอบ 39 ปี สอ.มข. จำกัด วันอังคารที่ 23 ก.พ. 59
   
คณะกรรมการชุดที่ 36 ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดที่ 37 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
   
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 23 ม.ค.59
   
อวยพรปีใหม่ 2559
   
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. จำกัด เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
   
ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2558
   
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2558
   
สหกรณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลวันที่ 24 ก.ย.58
   
ออกพบปะสมาชิกที่วิทยาเขตหนองคาย วันอังคารที่ 4 ส.ค. 2558
   
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก วันที่ 8-9 ส.ค. 2558
   
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558
   
ประเพณีสงกรานต์ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558
   
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ส่งมอบงาน คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
   
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.พ. 58
   
มอบกระเช้าปีใหม่ผู้บริหาร
   
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค.57
   
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. จำกัด เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
   
ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาการเปรียญ และโรงครัว วัดทรงศิลา จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 27 ก.ย. 2557
   
ออกพบปะสมาชิกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 - 19 ก.ย. 2557
   
พิธีมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จ วันพุุธที่ 10 ก.ย. 2557
   
ออกพบปะสมาชิกที่วิทยาเขตหนองคาย วันอังคารที่ 2 ก.ย. 2557
   
ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ต.ไทยสามัคคี
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 26 - 27 ก.ค. 2557
   
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
   
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอ.ครูจังหวัดอุดรธานี และ สอ.ครูจังหวัดหนองคาย วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557
   
พบปะสมาชิกที่สำนักงานอธิการบดี วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557
   
ประเพณีสงกรานต์ วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557
   
คณะกรรมการชุดที่ 34 ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดที่ 35 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
   
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557
   
ทำบุญสำนักงานใหม่ วันเสาร์ที่ 4 ม.ค. 57
   
อวยพรปีใหม่ 2557
   
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. จำกัด เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556
   
สหกรณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลวันที่ 24 ก.ย.56
   
ออกพบปะสมาชิกคณะแพทยศาสตร์ 16-20 ก.ย.56
   
พิธีมอบเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 วันศุกร์ที่ 23 ส.ค.2556
   
ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ บ้านบุไทร อ.วังน้ำเขียว วันเสาร์ที่ 27 - 28 ก.ค. 2556
   
สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมสอ.มข. จำกัด วันพุธที่ 17 ก.ค. 2556
   
ออกพบปะสมาชิกและบุคคลากร วิทยาเขตหนองคาย วันอังคารที่ 25 มิ.ย. 2556
   
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจร ณ สอ.ครูร้อยเอ็ด จำกัด วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2556
   
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2556 วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. 2556
   
โครงการรับมอบที่ดินโครงการเกื้อกูล เลค แอนด์ ปาร์ค วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556
   
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 วันพุธที่ 10 เมษายน 2556
   
ประชุมหารือการพัฒนาโครงการเกื้อกูล วันอังคารที่ 26 มีนาคม 56
   
พบปะสมาชิกที่คณะแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 56
   
ทำบุญครบรอบวันสถาปนาสหกรณ์ ปี 2556
   
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ส่งมอบงาน คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
   
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 วันเสาร์ที่ 26 ม.ค.56
   
อวยพรปีใหม่ 2556