** เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 18 ก.พ. 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.** 
 

ประจำวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560

  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 4/2560 เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง นิติกร
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 3/2560 เรื่อง หยุดทำการครึ่งวัน
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 38 ประจำปี 2560
 

 
อวยพรปีใหม่ 2560
      
 
สหกรณ์จัดกิจกรรมให้สมาชิกส่งแบบตอบรับหนังยืนยันยอดหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น 1-30 พ.ย.59 เพื่อลุ้นรับรางวัล
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์