**เรียนสมาชิกทุกท่าน สหกรณ์หยุดทำการ 1 วัน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 1 พ.ค. 60 ** 
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 10/2560 เรื่อง งดการซื้อหุ้นเพิ่ม และเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 9/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งนิติกร
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 8/2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 7/2560 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
  ใบสมัครเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2560
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 6/2560 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง นิติกร
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 5/2560 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
 

 
ทำบุญวันครบรอบ 40 ปี สอ.มข. จำกัด วันอังคารที่ 23 ก.พ. 60
      
 
งานเกษียณอายุ วันศุกร์ที่ 17 ก.พ.60
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์