**รับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 วันที่ 1 -22 ก.ค.59 วันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์** 
 

เดือน มิถุนายน 2559

  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 11/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทประกันชีวิต
และบริษัทประกันอัคคีภัย
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559
 

 
สัมมนากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สอ.มข.จำกัด เรื่อง การบริการที่ดี และข้อบังคับ/ระเบียบที่ควรรู้ ณ ห้องประชุมเข้มแข็ง สีตะธนี วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 25599
      
 
ออกพบปะสมาชิกและบุคคลากร วิทยาเขตหนองคาย วันศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 2559
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์