**เรียนเชิญสมาชิกตอบกลับหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น เพื่อลุ้นรับของรางวัล 12 รางวัล ตั้งแต่ 16 - 30 พ.ย.60 เวลา 15.00 น.ประกาศผล 1 ธ.ค.60** 
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 38 ประจำปี 2560
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 22/2560 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2561
  คำสั่งสหกรณ์ ฉบับที่ 38/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 38 ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 20/2560 เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2561
  การทำธุรกรรมด้านสินเชื่อ
 

 
เชิญชวนสมาชิกตอบกลับหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น เพื่อลุ้นรับของรางวัล 12 รางวัล ตั้งแต่ 16 - 30 พ.ย.60
      
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 พ.ย.2560
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์