**เรียนสมาชิกสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 โปรดติดต่อสหกรณ์เพื่อขอรับสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป**


 
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 10/2557 เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
 

เดือน มิถุนายน 2557

  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 9/2557 เรื่องรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
     
 

 
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
      
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอ.ครูจังหวัดอุดรธานี และ สอ.ครูจังหวัดหนองคาย
วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์