*เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.มข.จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 39 ประจำปี 2561

 

 
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
      
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 พ.ย.2560
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์