**เรียนสมาชิกทุกท่าน สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.- 18 พ.ค. 60 เวลา 8.30 - 16.30 น. ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สอ.มข.จำกัด ** 
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 7/2560 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
  ใบสมัครเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2560
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 6/2560 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง นิติกร
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 5/2560 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
 

 
ทำบุญวันครบรอบ 40 ปี สอ.มข. จำกัด วันอังคารที่ 23 ก.พ. 60
      
 
งานเกษียณอายุ วันศุกร์ที่ 17 ก.พ.60
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์